How to Use Technology to Personalize Learning

How to Use Technology to Personalize Learning

Com utilitzar la tecnologia per a personalitzar l’aprenentatge? Això és el que es pregunta i respon McGraw-Hill Education en aquest interessant post. ¿Cómo usar la tecnología para personalizar el aprendizaje? Eso es lo que se cuestiona y responde McGraw-Hill Education en este interesante post. How to Use Technology to Personalize Learning? This is what McGraw-Hill Education is asking and answering on this interesting post. How to Use Technology to Personalize Learning