Per què els dirigents de les universitats haurien d’esperar un canvi en la manera de mesurar els assoliments dels estudiants

Per què els dirigents de les universitats haurien d’esperar un canvi en la manera de mesurar els assoliments dels estudiants. Interessant article de David Hutchins.

Por qué los líderes de las universidades deberían esperar un cambio en la manera de medir los logros de los estudiantes. Interesante artículo de David Hutchins.

Why university leaders should expect a shift in how we measure student achievement. How do we measure student success? By David Hutchins.

University Leaders Should Expect a Shift in Measurement of Learning Outcomes