Nova publicació

Recentment hem publicat, en col·laboració amb la professora Gemma Tur de la Universitat de les Illes Balears – UIB- l’article Exploring Learners’ Practices and Perceptions on the Use of Mobile Portfolios as Methodological Tool to Assess Learning in Both Formal and Informal Contexts a la Revista científica Procedia – Social and Behavioral Sciences del ‘ editorial Elsevier. L’ article tracta sobre l’ús dels portfolios mòbils i la percepció dels estudiants sobre el seu aprenentatge.