Jornada Smart Cities – TGN 2012

El passat 5 de novembre va tenir lloc la jornada “Smart City: una ciutat eficient i educadora”en el marc del Ier Congrés mediterrani d’ Eficiència Energètica i Smart Green Cities. que va tenir lloc els dies 7 i 8 de novembre. A la jornada dedicada a l’ educació hi vaig impartir la conferència d’ apertura: Mobile Learning i tendències emergents en educació. Al llarg de la jornada es van presentar diverses iniciatives que en el terreny educatiu s’ estan duent a terme amb la finalitat de fer de Tarragona una ciutat més energèticament sostenible alhora que també es va fer força èmfasi en el potencial de les ciutats com espais d’ aprenentatge.