International Symposium: Initial Teacher Training – Barcelona 2015

Els passats dies 18 i 19 de febrer vam participar a Barcelona al Simposi Internacional:
MIF, sobre la  “La formació inicial de mestres” organitzat pel  Consell Interuniversitari de Catalunya, en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF). Podeu trobar més informació aquí.

Screen Shot 2015-02-26 at 12.03.01