Col·laboració en Informe sobre MLearning – Fundació Bofill

Recentment he participat en el nou Informe Breu de la Fundació Jaume Bofill que porta per títol: Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge?

Aquesta publicació se centra en les Directrius de la UNESCO per a les polítiques d’aprenentatge mòbil (UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning), que va ser presentada el passat 23 de setembre pelCentre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la iniciativa mSchools.

L’objectiu d’aquest text és fer una anàlisi contextualitzada dels principals reptes que suposa l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, en general, i dels dispositius mòbils, en particular. Uns dispositius, el desenvolupament dels quals avança a molta més velocitat que el propi sistema educatiu, i que tenen una incidència cabdal en el procés d’aprenentatge dels ciutadans i ciutadanes molt més enllà dels espais educatius formals.

La meva aportació El mobile learning i la innovació en educació: una oportunitat de canvi en un món més mòbil que mai, pot consultar-se a partir de la pàgina 86.

Podeu descarregar l’ informe fent clic en aquest enllaç.