Learning outcomes miss the point of higher education

En aquests temps en què es parla molt de les ‘fake news’ i les postveritats, m’ha agradat llegir aquest article ‘Els resultats de l’aprenentatge no encaixen amb l’educació superior’. En ell, l’autor, Robert Zaretsky, escriu sobre l’obsessió de la filòsofa francesa Simone Weil de que cal ensenyar als estudiants a cenyir-se a la realitat en l’era de les xarxes socials. Via Timeshighereducation.co.uk

––––––––––

En estos tiempos que corren, en los que se habla mucho de las ‘fake news’ y las posverdades, me ha gustado leer este artículo ‘Los resultados del aprendizaje no encajan con la educación superior’. En él, el autor, Robert Zaretsky, escribe acerca de la obsesión de la filósofa francesa Simone Weil de que hay que enseñar a los estudiantes a ceñirse a la realidad en la era de las redes sociales. Vía Timeshighereducation.co.uk

––––––––––

Much is heard about “fake news” and “post-truth” these days, and so I loved reading the article “Learning outcomes miss the point of higher education”. In it, the author, Robert Zaretsky, writes about how the French thinker Simone Weil’s focus on teaching students to attend to reality is crucial in the social media age. Via Timeshighereducation.co.uk

Learning outcomes miss the point of higher education