Els dispositius mòbils com a eina d’aprenentatge

Aquest cap de setmana participo a Palma de Mallorca al seminari: ‘Els dispositius mòbils com a eina d’aprenentatge’.

L’objectiu és conèixer les tendències emergents en Educació i Tecnologia (aula invertida, xarxes socials, l’ús dels dispositius mòbils…) en un marc global. També explorar el potencial dels dispositius mòbils i els seus usos a l’aula: l’mLearning. I, finalment, aprofundir en eines i aplicacions per al treball per competències.

El curs s’imparteix a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
–––––––
Este fin de semana participo, en Palma de Mallorca, en el seminario: “Los dispositivos móviles como herramienta de aprendizaje”.

El objetivo es conocer de cerca las tendencias emergentes en materia de educación y tecnología (aula invertida, redes sociales, uso de dispositivos móviles…) en un marco global. También explorar el potencial de los dispositivos móviles y sus usos en el aula: el mlearning. Y, por último, profundizar las herramientas y aplicaciones para el trabajo de los poderes.

El curso se imparte en la Dirección General de Formación Profesional y Formación del Profesorado de Conselleria de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas Baleares.
–––––––
I’m taking part in the seminary “Mobile devices as a learning tool”, which will take place in Palma de Majorca this weekend.

The aim is to learn about emerging tendencies in Education and Technology (flipped classroom, social networks, use of mobile devices…) on a global environment; it is also to explore the potential of mobile devices and their uses in the classroom: I’mLearning. And, finally, deepening in the tools and applications in working for skills.

The course is held in “DIrecció General de Formació Professional i Formació del Professorat” of Conselleria d’Educació i Univertitat of Balearic Islands Government.