Preparar-se per a un Futur Digital / Preparing for a Digital Future

Preparar-se per a un Futur Digital / Preparing for a Digital Future

“Preparar-se per a un Futur Digital”. Aquest és el nom de l’estudi de recerca que The London School of Economics and Political Science – LSE està fent sobre com els nens i nenes, juntament amb els seus pares, cuidadors, mentors i educadors, imaginen i es preparen per als seus futurs personals i professionals en una era digital. Més informació: http://bit.ly/2uI20FH ––––––––––– Preparing for a Digital Future. A @LSE research project on how children and young people, along with their parents, carers, mentors and educators imagine and prepare for their personal and work futures in a digital age. More information: http://bit.ly/2uI20FH ––––––––––