Samsung apuesta por un modelo educativo basado en la tecnología

Samsung apuesta por un modelo educativo basado en la tecnología

Samsung aposta per un model educatiu basat en la tecnologia. Aquest estudi que vaig coordinar per a la coneguda marca tecnològica evidencia que “els futurs centres docents del segle XXI hauran de crear un nou mètode educatiu basat en l’adquisició de competències i habilitats”, ja que esdevindran “la moneda de canvi del futur”.   Samsung apuesta por un modelo educativo basado en la tecnología. Este estudio que coordiné para la conocida marca tecnológica evidencia que “los futuros centros docentes del siglo XXI tendrán que crear un nuevo método educativo basado en la adquisición de competencias y habilidades”, ya que serán “la moneda de cambio del futuro”. Samsung apuesta por un […]

Per què els dirigents de les universitats haurien d’esperar un canvi en la manera de mesurar els assoliments dels estudiants

Per què els dirigents de les universitats haurien d’esperar un canvi en la manera de mesurar els assoliments dels estudiants

Per què els dirigents de les universitats haurien d’esperar un canvi en la manera de mesurar els assoliments dels estudiants. Interessant article de David Hutchins. Por qué los líderes de las universidades deberían esperar un cambio en la manera de medir los logros de los estudiantes. Interesante artículo de David Hutchins. Why university leaders should expect a shift in how we measure student achievement. How do we measure student success? By David Hutchins. University Leaders Should Expect a Shift in Measurement of Learning Outcomes

How to Use Technology to Personalize Learning

How to Use Technology to Personalize Learning

Com utilitzar la tecnologia per a personalitzar l’aprenentatge? Això és el que es pregunta i respon McGraw-Hill Education en aquest interessant post. ¿Cómo usar la tecnología para personalizar el aprendizaje? Eso es lo que se cuestiona y responde McGraw-Hill Education en este interesante post. How to Use Technology to Personalize Learning? This is what McGraw-Hill Education is asking and answering on this interesting post. How to Use Technology to Personalize Learning

La intel·ligència artificial arriba a les càmeres dels mòbils

La intel·ligència artificial arriba a les càmeres dels mòbils

La intel·ligència artificial arriba a les càmeres dels mòbils. En parla aquest article de Farhad Manjoo al The New York Times. Interessant! La inteligencia artificial llega a las cámaras de los móviles. Nos habla de ello este artículo de Farhad Manjoo en el New York Times. ¡Interesante! Artificial intelligence makes it now to smartphones’ cameras. Find out more on this post by Farhad Manjoo for The New York Times. Interesting! The Sublime and Scary Future of Cameras With A.I. Brains Entre lo útil y lo invasivo: la inteligencia artificial llega a las cámaras

Learning outcomes miss the point of higher education

Learning outcomes miss the point of higher education

En aquests temps en què es parla molt de les ‘fake news’ i les postveritats, m’ha agradat llegir aquest article ‘Els resultats de l’aprenentatge no encaixen amb l’educació superior’. En ell, l’autor, Robert Zaretsky, escriu sobre l’obsessió de la filòsofa francesa Simone Weil de que cal ensenyar als estudiants a cenyir-se a la realitat en l’era de les xarxes socials. Via Timeshighereducation.co.uk –––––––––– En estos tiempos que corren, en los que se habla mucho de las ‘fake news’ y las posverdades, me ha gustado leer este artículo ‘Los resultados del aprendizaje no encajan con la educación superior’. En él, el autor, Robert Zaretsky, escribe acerca de la obsesión de la […]

Preparar-se per a un Futur Digital / Preparing for a Digital Future

Preparar-se per a un Futur Digital / Preparing for a Digital Future

“Preparar-se per a un Futur Digital”. Aquest és el nom de l’estudi de recerca que The London School of Economics and Political Science – LSE està fent sobre com els nens i nenes, juntament amb els seus pares, cuidadors, mentors i educadors, imaginen i es preparen per als seus futurs personals i professionals en una era digital. Més informació: http://bit.ly/2uI20FH ––––––––––– Preparing for a Digital Future. A @LSE research project on how children and young people, along with their parents, carers, mentors and educators imagine and prepare for their personal and work futures in a digital age. More information: http://bit.ly/2uI20FH ––––––––––