Monografia sobre Mobile Learning

Vaig tenir el plaer de coordinar, juntament amb la professora Tiscar Lara, de la Escuela de Organización Industrial (EOI)  del primer Informe sobre Mobile Learning a l’ estat espanyol que sota el títol  M-learning, en España, Portugal y América Latina (pdf), ha publicat la Fundació Scopeo, Observatorio de la Formación en Red, de la Universidad de Salamanca.

Al llarg de 200 pàgines s’ aborda el Mobile Learning i es destaquen casos d’ aplicació rellevants en el camp de l’ educació, entre els que cal destacar una experiència duta a terme amb els estudiants de la Facultat de Ciències de l’ Educació de la Universitat Rovira i Virgili  o la mateixa Escuela de Organización Industrial a Madrid, juntament amb altres casos reeixits d’ Amèrica Llatina.