Ponència: Redes Sociales para la participación y la educación

El passat mes de juliol vaig intervenir al curs de la Universitat de Santiago de Compostela: “Nuevas fronteras en la igualdad de oportunidades 2.0: Educar en la comunicación igualitaria” que va tenir lloc a Lalín, on s’ abordà la perspectiva de gènere en relació a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i com aquestes empoderen les dones i el seu lideratge a la xarxa. Lesdiverses ponències van tractar temes com l’ús de les xarxes socials i participatives en educació, la imatge estereotipada de la dona en els videojocs, l’ús del llenguatge inclusiu i no sexista a la xarxa, la violència i el ciberbullying o com es gestiona la identitat d’homes i dones des dels propis mitjans de comunicació. Hi vaig fer la ponència: Redes sociales para la participación y la educación i l’ acte va ser recollit en mitjans de comunicació com La Voz de GaliciaEl Faro de Vigo.